miércoles, 3 de febrero de 2010

ESIXIMOS Á EVI RESPETO E XUSTIZA CARA ÓS NOSOS COMPAÑEIROS ENFERMOS!!!!


A Xunta de Persoal e o Comité de Empresa de Correos, acordan facer unha concentración de protesta de delegados de Correos da provincia ante o edificio provincial do INSS sede da EVI desta cidade, situado na rúa Emilia Pardo Bazán nº 15, o venres 5 de febreiro de 2010, ás 11:00 da mañá, polo xeito en que este organismo evacúa os informes evaluadores de incapacidade dos traballadores/as.


Queixámonos de que os dictames evaluadores, fanse principalmente, seguindo pautas e instruccións que teñen moito máis que ver có interese por recorta-los custos públicos; que coas máximas esixibles nun Estado de Dereito.
Os traballadores e traballadoras de Correos, neste caso, teñen dereito a poder “vivir” con dignidade, e ausentes de riscos engadidos ás patoloxías que os aqueixan, sen verse obrigados a desenrolar traballos e actividades lesivos para súa menoscabada saúde.

Aínda recoñecendo as doenzas, os informes do EVI, non determinan explícitamente as incompatibilidades das mesmas, coas actividades laborais dos traballadores, deixándoos abandonados e á súa sorte fronte ás esixencias empresariais, con frases feitas e pretendidamente concluíntes, pero en realidade ambiguas e cobardes coas que só buscan salvar a súa responsabilidade, como “no está afectado por lesión o proceso patológico irreversible o de incierta irreversibilidad, que le imposibilite TOTALMENTE para el desempeño de las funciones propias de su cuerpo, escala, plaza o carrera”.