miércoles, 28 de enero de 2009

CAMPAÑA POR BOIRO. 1 (COMUNICADO. 1)


A Xunta de Persoal e o Comité de Empresa de Correos da Coruña conformadas po-los sindicatos CGT (CONFEDERACIÓN XERAL DO TRABALLO); CIG, UGT, E SL (SINDICATO LIBRE); seguimos coas nosas medidas de presión para que Correos cumpla na provincia da Coruña coas obrigas estipuladas na Lei Postal –entrega diaria en cada domicilio, do correo , a lo menos 5 días á semán-.

Os últimos estudos de dimesionamento da unidade de reparto de Boiro datan do ano 2001, momento no que deixaron a cartería con 5 carteiros urbáns e 6 rurais para atender un censo de poboación de 17.748 habitantes, (máis de 1.600 hb. por carteiro). ...

CAMPAÑA POR BOIRO. 2 (COMUNICADO - 2)


...Según a nosa valoración, xa daquela, se adicóu unha plantilla de carteiros insuficiente para Boiro, pois a proporción de empregados por habitante non é exacta, xá que as áreas urbáns están moito máis poboadas, mentras ós rurais hai que considerarlles tempo de traballo os desplazamentos para atender menos povoación, pero diseminada en, dende 60 km.-Boiro-Cespón-; ata 30 km, -Boiro Abanqueiro- ou Escarabote, que, son zonas para as que solicitamos se aporte máis plantilla por parte de Correos, porque tamén medraron en povoación e en servizos, e requiren de Correos e dos carteiros máis calidade.
A povoación de Boiro a 1 de Xaneiro de .2008, situábase en 18.730 hb. crecemento que ven a agudizar o problema de insuficiencia de plantilla na cartería. A zona urbana tamén se ve desbordada en agunha das súas áreas.

O problema de insuficiencia de plantilla é unha constante nas unidades de reparto da provincia, así como o é que os xefes de esas unidades presionen ós compañeiros para que repartan volumes de correo imposibles; como a falla de persoal é tan patente, estas pretensións son irrealizables; pero moitísimas veces os xefes consiguen coas suas presións directas, que os carteiros entren antes da sua hora e salgan despóis de terminada a sua xornada legal, para así entregar máis correo.

CAMPAÑA POR BOIRO. 3 (COMUNICADO- 3)
...Na cartería de Boiro , coa plantilla actual, hai zonas nas que se reparte o correo en dias alternos e/ou, en tres e catro dias, según os volumes de correspondência que vaian entrando.

A Xunta de Persoal e o Comité de Empresa queremos transmitir ós veciños, que a pesares da problemática que estamos a poñer de manifesto para que Correos lle dea unha solución; a nosa empresa conta cós mellores profesionais i coa infraestructura de médios máis axeitada para dar servizo coa calidade que os cidadáns reclaman e merecen.
Só buscamos que as plantillas se adapten ás necesidades e que os nosos compañeiros podan repartir con dignidade e coa frecuencia de 5 días a semán que marca a Lei.

CAMPAÑA POR BOIRO. 4 (VELAHÍ OS NOSOS COMPAÑEIROS CON OS SEUS REPRESENTANTES!!!!)


Os compas deben de perder o temor de saír afora a manifestar o seu desexo de millorar as cousas e de que acaben os malos tempos.
Os compas deben de saberse sempre arroupados polos dous Comités Provinciais.
Os compas deben "pasar" de todo comentario sutil e interesado dos seus xefes o proclives que lles indiquen que saír é un erro, que perden o tempo e que lles pode traer problemas.
Os compas deben de ser - e os de Boiro o són!- ELES MESMOS!!

CAMPAÑA POR BOIRO.5 (UNHA MOSTRA VALE TODA UNHA DEFINICIÓN!!)

Pendurado nunha parede fica este oficio do xefe de cartería adicado os compañeiros :

"Por los estudios efectuados por la Jefatura y adecuándose a los tiempos marcados para clasificación y tratamiento de los objetos de correspondencia, todo el personal de reparto de la oficina de Boiro deberá de salir lo más tardar a las 10:30 horas de la mañana, para la posterior distribución y entrega de los Correos.
Esta orden puede ser modificada en circunstancias especiales por el jefe de reparto".

Sin comentarios.

CAMPAÑA POR BOIRO. 6 (!A RESPOSTA!!!)


Os traballadores de calquér centro de traballo sempre respostan as actitudes dos seus superiores, sempre na medida en que aquela fora ou non gradualmente alta.
Aquí deixouse patente que as actitudes dos dous xefes deste centro boirense non fora a máis axeitada. Agardamos a que rectifiquen.

CAMPAÑA POR BOIRO. 7 (A IMAXE DO FUTURO!!!!)


Esta será a imaxe que defina o futuro da nosa empresa se non se encauza por onde queremos: por un servizo público e de calidade, fora represións e acosos e responsables competentes e dialogantes.
Que son realmente os factores que definirían calquér empresa con ansias de futuro.

CAMPAÑA POR BOIRO. 8 ( SON MOITAS COUSAS!!!!)


Incluso demasiadas para esquecer . A persecución sistemática no ámbito laboral ó máis debil... a cobardía de face-lo case sempre ás compañeiras... define moi bén a quenes o fixeron!!

CAMPAÑA POR BOIRO. 9 (DURO!!!!)


CAMPAÑA POR BOIRO. 10 (ACOSOS NUNCA MÁIS!!!!)

-"A mín non me facedes a cama vós"!!! : bramaba mentras espetaba os seus puños nunha mesa con toda a sua forza, xusto diante dos compañeiros de cartería.
Estaba visto que o seu reinado ía tocar fondo, como asi foi.

CAMPAÑA POR BOIRO. 11 (DUAS PANCARTAS, DUAS IDEIAS!!)


CAMPAÑA POR BOIRO. 12 (NO OLLO DO FURACÁN!!)


... E xusto diante dos fuciños dos responsables!!

CAMPAÑA POR BOIRO. 13 (MENUDO FOLLÓN!!)

Ben notóuse a nosa presenza!! De entrada o campo de actuación das nosa reinvindicacións emplázase diante da propia oficiña de Correos... sen desbotar que nos vindeiros segundos actos nas oficiñas xá visitadas os desenrolaremos en lugares máis céntricos.

CAMPAÑA POR BOIRO. 14 (NON HAI DISTANCIAS!!)


Facemos un chamamento público a tódalas aquelas oficiñas máis alonxadas... non hai distancias.
É o noso propósito acabar dunha vez por todas do trato indiscriminatorio según a proximidade ós centros directivos provinciais.
É o noso propósito acabar coas distancias.
De achegarnos onde estedes.
Onte estivemos en Boiro... mañán podemos estar noutro centro como Muros, Carnota, Fisterra, Ponteceso, Melide, Ortigueira...
... ou mesmo repetir en Carballo, si o xá famoso Xefe de Distribución dalí empéñase en seguir acosando e reprimindo os seus subordinados.

martes, 27 de enero de 2009

CAMPAÑA POR BOIRO. 15 (COÑO, CARAS NOVAS!!)


Igual pensaban que somentes ian ollar as mesmas caras detrás das nosas pancartas, non sí?
Por vai ser que non.
Que detrás están i estarán os nosos compañeiros e compañeiras de cada oficiña que visitemos.
A pesares de que a Dirección mande uns emisarios a vixilar quen sale e quen non sale.

CAMPAÑA POR BOIRO. 16 (ONDE LLES DOE!!)


A opinión pública! ahí é onde lles doe. Claro que eles preferirían que todo o cocéramos na casa!!
- Mais eles saben que con nós non poden!
- Ou si que poden?
- Estarán contactados Correos e a forza policial de Boiro?
- Porque moitas fotos nos sacaron!!

CAMPAÑA POR BOIRO. 17 (E AGORA A FACERLLES O SEGUIMENTO!!)

Andan moi descamiñados os nosos próceres si pensan que con estas campañas o que queremos é ir a montar a movida e logo desaparecer.
´
Aunque pode ser unha táctica empleada por algúns sindicatos (facerse ver, montar o follón e logo "si te he visto, no me acuerdo" ), para nós vai ser todo o contrario.

Estas tres concentracións foron e son parte das campañas que vimos a realizar nestes tres centros (puteados centros, todo hai que deci-lo!) de traballo, ollo, son parte, non a campaña en sí.

Nós non temos presa, porque a loita polos nosos compañeiros ensinóunos a ser pacientes , e sobretodo, constantes.

Que naide pense que nos imos quedar cos brazos cruzados vendo pasar o tempo.

Agora virá o seguemento de como a dirección tratará o que vimos de reinvindicar nas tres oficiñas. Eles xá nos coñecen. Somos tercos e obxetivos, pero sobretodo coherentes con o que defendemos e a quén defendemos.

E como dixo o outro: "A los hechos me remito, señor juez!!"

jueves, 22 de enero de 2009

CAMPAÑA POR CARBALLO - 1 (DE NOVO EN ACCIÓN!!!)

A Xunta de Persoal e o Comité de Empresa de Correos da Coruña; seguimos coas nosas medidas de presión para que Correos cumpla na provincia da Coruña coas obrigas estipuladas na Lei Postal –entrega diaria en cada domicilio, do correo , a lo menos 5 días á semán-. si a semán pasada tocáralle a NARÓN, esta vez foi CARBALLO, e próximamente o povo de BOIRO oirá berrar as nosas reinvindicacións e de certo sabrá o que vale un carteiro, un traballador de Correos cando lle pinchan.
En Carballo agardábanos os compañeiros ... e os xefes... e os dous de sempre (que alá estiveron agardando a que déramos unha asembleia como poucas se viran) , para ir tomar café cos amigos e voltar ó seu feudo Coruñés a rendir contas os patróns.
Nin que decir tén que a nosa campaña carballesa tivo os seus resultados: tanto as Asociacións de Veciños como os medios tomaron boa nota do noso interés en que se resolvan os problemas alí... agora hai que dar un chisco de tempo para que esa protesta tome forma...
Porque en Narón xá se están vendo os resultados a duas semáns da nosa forte actuación, e os veciños xá están tomando cartas no asunto postal e involucrándose totalmente.

CAMPAÑA POR CARBALLO - 2 ( ... Y estaban os dous de sempre!!)

E cómo non iban a estar ho!!, que cando Correos intuie que vai perder credibilidade, manda os seus emisarios para mitigar no que poidan o desaguisado!!.
Polo demáis, e pésie o mal tempo (inda tivemos sorte que non nevara!!) plantámonos fora e fixémonos oír como fora en NARÓN a semán anterior ou en BOIRO a seguinte.

CAMPAÑA POR CARBALLO - 3 ( O poder da Prensa)

Non hai nada que máis lle asuste a Correos que saír nos xornais. Ténlle verdadeiro pánico. Pois ben!! que se vaian preparando, que ...
... o arranxan isto, ou cada dous por tres, Correos será noticia nos catro puntos da provincia!!

CAMPAÑA POR CARBALLO - 4 ( A gran esquecida)


Os últimos estudos de dimesionamento da unidade de reparto de Carballo, foron realizados en outubro do ano 2001; dando como resultado unha adxudicación de plantilla de carteiros de 7 urbanos e 9 rurais...

CAMPAÑA POR CARBALLO - 5 (A Vila convértese nunha cidade e Correos nin se entera!)


Dende o ano 2001 o censo de Carballo incrementóuse em 2500 veciños; acadando ahora o municipio os 31.000 habitantes; e sendo o medre urbanístico, según datos do Concello; de 3.382 novas vivendas dende o ano 2003 ata agora.

CAMPAÑA POR CARBALLO - 6 (combaten la insuficiencia de persoal con presións para que se rinda máis!)


O problema de insuficiencia de plantilla é unha constante nas unidades de reparto da provincia, así como o é que os xefes de esas unidades presionen ós compañeiros para que repartan volumes de correo imposibles; como a falla de persoal é tan patente, estas pretensións son irrealizables; pero moitísimas veces os xefes consiguen coas suas presións directas, que os carteiros entren antes da sua hora e salgan despóis de terminada a sua xornada legal, para así entregar máis correo

CAMPAÑA POR CARBALLO - 7 ( castigan o cumprimento do horario)


Os que non están dispostos a incumplir o horario regalando tempo a Correos; ou sexa, que entran e salen do traballo a sua hora, son mal vistos, e ás veces ata, perseguidos po-los seus xefes, que lles abren expedentes sancionadores acusándoos de falla de rendemento.

CAMPAÑA POR CARBALLO - 8

Na cartería de Carballo, coa plantilla actual, repártese o correo en dias alternos e/ou, en tres e catro dias, según os volumes de correspondência que vaian entrando; ademais, xenéranse uns volumes mínimos de pendentes diários de 5000 envíos.

LOITA REINVINDICATIVA POR NARÓN

FERROL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de la Oficina Técnica de Correos de Narón (A Coruña) secundó la concentración de protesta de media hora realizada desde las 9.00 horas y convocada por los sindicatos CIG, UGT, Sindicato Libre y CGT, para exigir el aumento de personal con la incorporación de cinco nuevos carteros para hacer frente al crecimiento poblacional del municipio.

La concentración, realizada ante la Oficina Técnica, fue secundada por la totalidad de la plantilla, que asciende a 24 personas, de las que 19 son carteros. Según el estudio elaborado tanto por la Junta de Personal como por el Comité de Empresa de la provincia, Narón es la población perteneciente a la comarca de Ferrol con más déficit en su plantilla.

domingo, 18 de enero de 2009

CAMPAÑA EN NARÓN . 1 (Quén dixo medo!!)


Mais que lles pese, saímos absolutamente todos e todas a rúa.
E iso que desde a Xefatura mandaran a dous "emisarios" para que con a sua presenza os compañeiros se cortaran á hora de saír a rúa a protestar!

Narón; unha oficiña de Correos maltratada pola empresa, onde se realizan traballos imposibles con insuficiencia de persoal, onde a profesionalidade dos traballadores salvan dia a dia a reputación de Correos.

Narón : unha oficiña que repostóu a nosa chamada.

... E NON PASÓU NADA!! nengún expedente incoado, nengunha persecución, nengún acoso por tér saído a rua a protestar!!

VELAHÍ o xeito e a maneira de loitar polas cousas.
Porque, tendo en conta co aprendido coa forza dos anos, que Correos nunca nos vai regalar nada...
Teremos que conquerir as cousas loitando por elas nós mesmos!!

Coa forza que dá un colectivo de traballadores unido!!
Co respaldo auténtico que dá unha Xunta de Persoal e un Comité de Empresa de traballo constante, auténtico e cheo de ilusión por cambiar as cousas!!

NARÒN: UN EXEMPLO A SECUNDAR POR TÓDALAS OFICIÑAS DE CORREOS!!!

ESE É O CAMIÑO!!

CAMPAÑA EN NARÓN . 2 (os Medios facéronse eco!!)

Vivimos na era das comunicacións. Cecáis por iso temos a xefes de Correos enfrascados tódolos dias lendo os xornais, pero cá! non o leen por pasar o rato.. non vaiades pensar!....que aunque non vos pareza, están traballando!!
Traballando... a caza de artigos ou novas que falen de Correos.

Pois ván tér que incentivalos con horas extras, porque dende a Xunta de Persoal e do Comité de Empresa de hoxe en diante, e si eles non se apean da sua actual política; ímoslles dar traballo a eito!!

CAMPAÑA EN NARÓN . 3 (todo un exemplo!!)

Así que xuntámonos na rua, diante da Oficiña absolutamente tódolos traballadores de Narón xunto con os seus representantes.
Sabemos que a naide lle gosta tér que tomar unha determinación deste tipo, sobretodo ós propios traballadores de Narón, mais a empresa non nos deixa outra opción.
Para reclamar o necesario para traballar ben, con dignidade foi e será necesario seguir decíndolle a Correos que XA ABONDA de políticas que só atentan contra a seriedade dun servizo do que sempre estivemos i estamos fachendosos de desempeñar.

CAMPAÑA EN NARÓN . 4 (Narón afectado pola actual política agresiva de Correos)


A política agresiva que está poñendo en práctica Correos está dando lugar a alteracións da prestación do servizo de Correos no rural galego con motivo da entrada en vigor do R.D. 503/2007, de 20 de abril (Mº de Fomento; BOE 111 de 9/05/2007)

Este R.D. ven modificar os arts. 37 e 47 do R.D. 1829/1999, de 3 de Decembro; en relación á entrega de envíos postais nos entornos especiais ou cando concurran circunstancias ou condicións excepcionais; calificando de entornos especiais ás zonas de povoación diseminada, vivendas illadas e/ou ubicadas a máis de 250 metros da vía pública habitualmente utilizada por calquera dos servizos públicos.

O reparto faráse en estos casos mediante buzóns individuais ou agrupados ubicados ó paso ou en un punto de aproximación entre as vivendas e a vía de circulación.

Correos poderá convír cós usuarios ou os seus representantes, Concellos competentes, promotores e demáis entidades responsábeis da proxección, construcción e mantemento, das edificacións do entorno afectado, o estabelecemento, ubicación e financiación de instalacións axeitadas para a entrega dos envíos postais ordinarios.

Po-la súa banda; a modificación do art. 47 do citado R.D.; recolle que a Subsecretaría do Ministerio de Fomento poderá establecer excepcións ás normas de calidade cando o xustifiquen situacións excepcionais , por motivos de infraestructura ou de xeografía.

CAMPAÑA EN NARÓN . 5 (respeta Correos o art. 14 da Constitución?)

Na nosa loita como Xunta de Persoal e Comité de Empresa da provincia da Coruña, para defende-lo mantemento dos postos de traballo; non esquecemos que a posta en práctica do recollido no R.D. de referencia suporá tamén unha discriminación no trato á povoación de este país por razón do seu lugar de residencia; vulnerándose ó noso entender; o art. 14 da Constitución (“Todos los españoles son iguales ante la Ley; sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra circunstancia personal o social”)

CAMPAÑA EN NARÓN . 6 (artigos esenciais da Constitución)

O art. 19 da nosa Carta Magna da liberdade de residencia e circulación po-lo territorio nacional; o art. 51 ordena ós poderes públicos garantir a defensa de consumidores e usuarios ; os arts. 105,106 e 139 da Constitución poden ser esgrimidos na defensa dos dereitos cidadáns.

Por outra banda, os servizos postais son considerados factor de axuda para a cohesión económica e social, función que deixará de cumplirse coa aplicación dos cambios que denunciamos na prestación do correo en entornos especiais, precisamente os máis representativos de esa necesidade de cohesión social.

CAMPAÑA EN NARÓN . 7 (final comunicado)


Coa entrada en vigor do R.D. aquí denunciado, atoparémonos con que os residentes no rural galego pagarán o mesmo po-los servizos postais que os residentes en núcleos urbáns e non terán unha prestación do correo de igual calidade e amplitude posto que non recibirán o seu correo ordinario a domicilio, e incluso se podería establecer en algúns casos un número de entregas inferior ós cinco días semanais estipuladas como norma xeral.

Por todo esto; convidamos a loitar po-los dereitos dos cidadáns ós que representan as AAVV de Narón e na sua extensión, de cada concello galego, indicándolles que ó noso entender, están legitimados para presentar denuncias ante o Defensor del Pueblo; denuncias de tutela de libertades e de Recurso de Amparo, recollidos no art. 53 da Constitución; así como as demáis de defensa de consumidores e usuarios.

CAMPAÑA EN NARÓN . 8 (nota de prensa de Europa Press)

FERROL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
La plantilla de la Oficina Técnica de Correos de Narón (A Coruña) secundó la concentración de protesta de media hora realizada desde las 9.00 horas y convocada por los sindicatos CIG, UGT, Sindicato Libre y CGT, para exigir el aumento de personal con la incorporación de cinco nuevos carteros para hacer frente al crecimiento poblacional del municipio.
La concentración, realizada ante la Oficina Técnica, fue secundada por la totalidad de la plantilla, que asciende a 24 personas, de las que 19 son carteros. Según el estudio elaborado tanto por la Junta de Personal como por el Comité de Empresa de la provincia, Narón es la población perteneciente a la comarca de Ferrol con más déficit en su plantilla.