martes, 26 de enero de 2010

Concentración 25/1/10, barrios flotantes e enfermos represaliados. 2


No mes de Novembro do pasado ano 2009; duas compañeiras carteiras, de reparto a pé, que se atopaban de baixa por enfermidade, recibiron sendas comunicacións nos seus domicilios, de que o Director da zona 1ª de Santiago de compostela, lles denegaba as licenzas correspondentes ás baixas dadas po-los seus médicos, e tiñan que incorporarse ó traballo. Unha de-las, tentóu presentarse no seu posto; e como as últimas veces que o fixera; tivo que ser atendida po-los servizos da ambulancia, antes siquiera de franquear a porta de entrada á zona de traballo. Actualmente sigue presentando as suas baixas regulamentariamente, e Correos, considéraa en ausencia inxustificada.

A outra, atópase no disfrute das suas vacacións de 2010, como último recurso a unha situación que non pode afrontar; e que o mesmo Comité Estatal de Saúde Laboral de Correos de Madrid, con competencias en prevención de riscos lle reconocéu no ano 2008, ó darlle unha puntuación para concursar a outro posto na Sociedade Estatal en base, expresamente, a que a compañeira, po-las súas patoloxías “no puede desempeñar el puesto que tiene adjudicado de forma definitiva, y es irrecuperable para la realización de las tareas de dicho puesto...”
Temos noticias que houbo nalgures un compañeiro enfermo que sí se reintegrara o traballo obligatoriamente: o cabo de dous dias en pleno reparto caéu por unhas escaleiras...