martes, 26 de enero de 2010

Concentración 25/1/10, barrios flotantes e enfermos represaliados. 1
SI O TRABALLO É SAÚDE, QUE TRABALLEN OS ENFERMOS.


Os delegados/as da Xunta de Persoal e do Comité de Empresa de Correos da Coruña concentrámonos o día 25 de xaneiro de 2010, ás 9:30 horas da mañán diante do edifício da Xefatura Provincial de Correos da Coruña, en son de protesta po-los ataques contra o dereito á saúde, e á dignidade no desenrolo dos nosos postos de traballo.
PARA QUE A CADA TRABALLADOR DE REPARTO SE LLE ASIGNE CON CARÁCTER DE FIXEZA UNHA DETERMINADA SECCIÓN DENTRO DUN DISTRITO E DUNHA UNIDADE OU CENTRO DE TRABALLO.

PARA QUE SE RESPECTEN AS BAIXAS POR INCAPACIDADE TEMPORAL ASINADAS POLOS MÉDICOS DE MUFACE OU DO INSS E NON SE DENEGUEN ARBITRARIAMENTE AS LICENCIAS, OBRIGANDO ÓS TRABALLADORES/AS AFECTADOS/AS A POÑER EN RISCO A SÚA SAÚDE.

PARA QUE REMATE A PRESIÓN ÓS ENFERMOS E PARA QUE NON SE PENALICE A ENFERMIDADE DE NINGÚN XEITO.